Glowzine is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Glowzine is onderdeel van Esmée Lifestyle
KvK nummer: 63422603
BTW-nummer: NL002338124B40
www.glowzine.nl
info@glowzine.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Glowzine verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Website;
 • IP-adres;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • Overige persoons- en/of bedrijfsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@glowzine.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Glowzine verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  Wanneer er contact opgenomen wordt met Glowzine via het reactieformulier of contactformulier op deze website wordt er gevraagd om een (bedrijfs)naam, e-mailadres en eventueel een website. Deze gegevens worden gebruikt met de grondslag om een overeenkomst op te zetten en contact op te nemen voor bedrijfsdoeleinden.
 • Glowzine analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
  Om de website zo goed als mogelijk af te stemmen op jouw voorkeuren analyseert Glowzine welke pagina’s jij bezoekt en hoe lang jij op de desbetreffende pagina blijft. Daarnaast kijken we naar de gemiddelde leeftijd en het geslacht. Deze gegevens worden anoniem verzameld en als bezoeker geef jij hiervoor toestemming door de cookies te accepteren.
 • Glowzine verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
  Sinds 2015 staat Esmée Lifestyle, waar Glowzine onderdeel van uitmaakt, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en daardoor mede bij de Belastingdienst. Daarom verzamelen wij persoonsgegevens met een wettelijke verplichting, het gaat hier om de (bedrijfs)naam, het (factuur)adres, het BTW-nummer en het KvK-nummer van de bedrijven waarmee een overeenkomst in stand wordt gezet.

Geautomatiseerde besluitvorming

Glowzine neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Glowzine) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Glowzine bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Boekhouding en facturen
  De gegevens binnen onze boekhouding, waaronder de facturen, worden 7 jaar bewaard. Na 7 jaar worden de gegevens vernietigd. Op deze manier voldoen wij aan de wettelijke verplichtingen van een onderneming.
 • Reacties op artikelen
  De reacties op artikelen worden bewaard zolang de artikelen online staan.
 • E-mail en telefoon
  Wanneer een overeenkomst en de betaling zijn afgerond worden de desbetreffende e-mails verwijderd. De overige e-mailberichten en telefoongeschiedenis worden verwijderd binnen 1 jaar na het laatste contact.
 • Statistieken
  De statistieken van Google Analytics blijven maximaal 26 maanden bewaard. Na 26 maanden worden de statistieken automatisch verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Glowzine verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Glowzine blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Glowzine gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Glowzine gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Klik hier voor een verdere toelichting.

Op Glowzine worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of sociale media-bedrijven. Hieronder vind je een overzicht van alle gebruikte cookies:

Google Analytics
Doel: Functioneel en analytisch
Retentieperiode: 26 maanden
Beschrijving: Glowzine maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google. Google Analytics maakt gebruik van cookies waarmee we het gebruik van onze website kunnen analyseren en rapporten over de website-activiteit en internetgebruik kunnen samenstellen.
Gebruikte namen
ga, _gid, _gat, _gaexp, _utm, __utmc, UTMD_, __utmv, __utmz, _gat_gtag_UA_ID, gadwp_wg_default_view, gadwp_wg_default_swmetric, gadwp_wg_default_metric, gadwp_wg_default_dimension, gadwp_ir_default_dimension, gadwp_ir_default_swmetric, gadwp_ir_default_metric
Google Adsense
Doel: Marketing
Retentieperiode: 1 jaar
Beschrijving: Deze cookie wordt gebruikt door Google Adsense, om advertenties te tonen op basis van surfgedrag.
Gebruikte namen
google_experiment_mod
Google Ads Optimization
Doel: Marketing
Retentieperiode: 1 jaar
Beschrijving: Google volgt gebruikers over diverse platformen om gebruikers te kunnen voorzien van gepersonaliseerde advertenties
Gebruikte namen
PREF, NID, id, _drt_, HSID, SSIDAPISID, SAPISID, __ut, OGPC, SID, HSID, SSID, APISID, SNID, CONSENT, _gat_gtag_UA_xxxxxx

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Glowzine en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@glowzine.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Glowzine wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Glowzine neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@glowzine.nl. Glowzine heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het groene hangslotje in de adresbalk.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.